zondag, november 19, 2006

Europese Rijksgedachte door Frederik RANSON op Nationalisme.info, 17 november 2006.

Inleidende tekst van Frederik Ranson bij de vormingsavond van NSV!-Gent op 15 november.

Vanavond is Robert Steuckers onze gast. Hij is een van de bezielers van Europese Synergieën, een conservatief- en nationaal-revolutionaire denktank met vertakkingen in heel Europa (België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Rusland). Hij zal beginnen met een historische uiteenzetting van de rijksgeschiedenis als uitgangspunt voor een Nieuw Europa. Hij zal ons enkele axioma’s meegeven die we als Vlamingen, Nederlanders en Europeanen steeds voor ogen moeten houden. Na de uiteenzetting is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Waarom de rijksgedachte? Alleszins niet uit een of andere vermeende reactionaire nostalgie. Lapidair kunnen we stellen dat een eerste Dertigjarige Oorlog (1618-1648) de opgang inluidde van de natiestaat en een tweede (1914-1945) de neergang ervan. Economische en financiële structuren beheersen sindsdien onze politiek en onze levens. De Europese Beschaving verkeert in een diepe algemene crisis. Niettemin vertoont de Amerikaanse wereldorde barsten: meer en meer landen staan op – zoals het dorp van Asterix – tegen de unipolaire wereldorde. Staan we aan de vooravond van een nieuwe multipolaire wereldorde? Het huidige Europa lijkt alleszins niet bij machte te zijn om zich te bevestigen in die nieuwe wereldorde.

De vraag “waarom de rijksgedachte?” is dezelfde als “waarom Europa?”. Luc Pauwels antwoordt: “Als Europa geen macht wil zijn, zal het de macht van een buiten-Europese staat ondergaan – de macht van de USA”. Nationaal-revolutionair zijn betekent zich niet opnieuw te laten vangen door de (neoconservatieve) polarisatie tussen Oost en West. Europa moet opnieuw een derde weg, een derde macht en een derde beschaving tussen Oost en West zijn, een totaal alternatief voor de opgelegde American way of Life.

Alleen Europa kán de waarborg zijn van de vrije Europese volkeren. Het lot van álle Europese volkeren wordt getekend door de globalisering, waarvan de Europese Commissie niet meer dan een slaafse agent is. Méér dan 60% van onze nationale wetgeving is niet meer dan de omzetting van opgelegde supranationale wetgeving. Dat geeft stof tot nadenken.

De rijksgedachte vereist van ons een moeilijke evenwichtsoefening tussen het “Europa van de volkeren” en het “Europa van de macht”. De rijksgedachte nodigt ons uit na te denken over de zelforganisatie van de Europese volkeren en over de installatie van een échte Europese elite. Zowel de maçonnieke staat “België” als de maçonnieke superstaat “Europese Unie” moeten voor ons verdwijnen. Wij willen geen jacobijnse, centralistische staten en evenmin een jacobijnse, centralistische Europese Unie. Geen zielloos en klein Europa van Markten en Banken, maar een bezield en groots Europa van Volkeren en van Beschaving.

Tot slot een citaat van Guillaume Faye dat ik steeds weer aanhaal met betrekking tot dit onderwerp. “De enige positieve opvatting van het Rijk is degene die het niet tegenover de idee van Natie stelt. Het Rijk is dus een federatie van etnisch verwante volkeren, een soort Grote Federale Natie […] Het Rijk is een gedecentraliseerde Federatie voorzien van een sterk centraal gezag, maar volgens het subsidiariteitsbeginsel beperkt tot de belangrijke interventiedomeinen: buitenlandse politiek, bescherming van de grenzen, grote economische en ecologische regels enz. […] Zijn samenstellende delen zijn zelfstandig en kunnen op verschillende manier georganiseerd worden door het voeren van een eigen binnenlandse politiek (gerecht, instellingen, fiscale autonomie, onderwijs, taal, cultuur enz.)”.

De middeleeuwse legende vertelt ons dat de geest van keizer Frederik Barbarossa rust in het Kyffhäuser gebergte en dat op een dag een adelaar zal uitvliegen om de raven te verdrijven en de geest van de keizers te wekken. Na Rome, Byzantium en Moskou op naar het Vierde Rome!

Frederik Ranson

Bron: Nationalistische Vormingscel

2 Comments:

Anonymous Anoniem said...

stomme kutautist, maakt uw leven maar kapot, ik schaam mij voor u

3:03 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Please, explain more in detail

1:57 p.m.  

Een reactie posten

<< Home